รหัสวิชา
วิชาเรียน
ค่าใช้จ่าย
วันที่อบรม
จำนวนที่รับ
AG003
การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้ง
1,450 บาท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
12 - 25 คน
AG004
การปลูกผักเพื่อบริโภค (แนวเกษตรธรรมชาติ)
1,600 บาท
วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
15 - 20 คน
AG007
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลต่างๆ และการขยายพันธุ์
3,400 บาท
วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2557 (เสาร์-อังคาร) [ ]
20 - 30 คน
AG008
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในเชิงธุรกิจ
3,100 บาท
วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2557 (เสาร์-จันทร์) [ ]
20 - 30 คน
AG008
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในเชิงธุรกิจ
3,100 บาท
วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2557 (เสาร์-จันทร์) [ ]
20 - 30 คน
AG009
การเพาะเห็ดทุกชนิด
2,000 บาท
วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557 (อังคาร-เสาร์) [ ]
30 - 80 คน
AG010
การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
1,050 บาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
15 - 30 คน
AG010
การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
1,050 บาท
วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 (เสาร์) [ ]
15 - 30 คน
AG012
เทคนิคการเพาะถั่วงอกอนามัย
1,300 บาท
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 (พฤหัสบดี) [ ]
16 - 30 คน
AG015
เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม)
950 บาท
วันที่ 29 มิถุนายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
20 - 40 คน
AG015
เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม)
950 บาท
วันที่ 27 เมษายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
20 - 40 คน
AG015
เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม)
950 บาท
วันที่ 31 สิงหาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
20 - 40 คน
AG016
การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง
1,150 บาท
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
15 - 30 คน
AG016
การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง
1,150 บาท
วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
15 - 30 คน
AG016
การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง
1,150 บาท
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
15 - 30 คน
AG016
การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง
1,150 บาท
วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
15 - 30 คน
AG016
การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง
1,150 บาท
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
15 - 30 คน
AR001
กรอบรูปแบบต่างๆ (เพื่อธุรกิจ และทำใช้เอง)
1,480 บาท
วันที่ 8 มิถุนายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
AR002
กรอบรูปวิทยาศาสตร์
1,150 บาท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 20 คน
AR006
การทำมุ้งลวดบานเลื่อน (เพื่ออาชีพ และซ่อมแซมเอง)
1,500 บาท
วันที่ 27 เมษายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
AR011
เขียนภาพซับสี ปิดทอง (ภาพลายคำล้านนา)
1,750 บาท
วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR011
เขียนภาพซับสี ปิดทอง (ภาพลายคำล้านนา)
1,750 บาท
วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR044
ปิดทองพระพุทธรูปบูชา : หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปเชียงแสน
1,600 บาท
วันที่ 1 มิถุนายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
AR044
ปิดทองพระพุทธรูปบูชา : หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปเชียงแสน
1,600 บาท
วันที่ 3 สิงหาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
AR065
วาดภาพการ์ตูนล้อ
1,350 บาท
วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR065
วาดภาพการ์ตูนล้อ
1,350 บาท
วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR065
วาดภาพการ์ตูนล้อ
1,350 บาท
วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR065
วาดภาพการ์ตูนล้อ
1,350 บาท
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR067
วาดภาพสีพาสเทล : ทิวทัศน์ และดอกไม้
1,400 บาท
วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR067
วาดภาพสีพาสเทล : ทิวทัศน์ และดอกไม้
1,400 บาท
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR067
วาดภาพสีพาสเทล : ทิวทัศน์ และดอกไม้
1,400 บาท
วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR067
วาดภาพสีพาสเทล : ทิวทัศน์ และดอกไม้
1,400 บาท
วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR069
วาดภาพลายเส้น (Drawing)
1,100 บาท
วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR069
วาดภาพลายเส้น (Drawing)
1,100 บาท
วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR069
วาดภาพลายเส้น (Drawing)
1,100 บาท
วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR069
วาดภาพลายเส้น (Drawing)
1,100 บาท
วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR076
วาดภาพหน้าพระพุทธรูป (ภาพซับสีมุกเงิน มุกทอง)
1,750 บาท
วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
AR080
ศิลปะการต่อผ้า (Quilting) ขั้นประยุกต์ : กระเป๋าสะพายสายหนัง
2,200 บาท
วันที่ 21 - 22, 28 - 29 มิถุนายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 16 คน
AR084
ศิลปะลายรดน้ำ ลงรักปิดทอง (ภาพลวดลายไทยประยุกต์)
1,950 บาท
วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR087
หล่อหินทรายเทียมรูปแบบต่างๆ
2,250 บาท
วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
AR098
ตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขขั้นพื้นฐาน : ชุดเสื้อผ้าพื้นฐาน
1,350 บาท
วันที่ 5 - 6, 12 กรกฎาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 26 คน
AR117
ศิลปะการต่อผ้าขั้นประยุกต์ : กระเป๋าหิ้วสารพัดประโยชน์
2,020 บาท
วันที่ 24 - 25, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 16 คน
AR157
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน : ชุดแซก
1,580 บาท
วันที่ 16 - 17, 23 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 16 คน
AR158
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน : เสื้อปกฮาวาย
1,530 บาท
วันที่ 19 - 20, 26 กรกฎาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 16 คน
AR159
ตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตา : ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน
740 บาท
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 26 คน
AR162
ถักแท๊ต (Tatting) ขั้นพื้นฐาน
1,050 บาท
วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 16 คน
AR179
ศิลปะการต่อผ้า (Quilting) ขั้นประยุกต์ : ที่เก็บกุญแจ (key cover) Billy (ผู้ชาย)
620 บาท
วันที่ 15 มิถุนายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 26 คน
AR180
ศิลปะการต่อผ้า (Quilting) ขั้นประยุกต์ : ที่เก็บกุญแจ (key cover) Sue (ผู้หญิง)
620 บาท
วันที่ 14 มิถุนายน 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 26 คน
AR184
ระบายสีน้ำขั้นสูง
1,250 บาท
วันที่ 19 - 20 , 26 - 27 เมษายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 30 คน
AR185
ระบายสีน้ำเพิ่มทักษะ
1,250 บาท
วันที่ 3 - 4 , 10 - 11 พฤษภาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 30 คน
AR193
ศิลปะการต่อผ้า (Quilting) ขั้นประยุกต์ : กระเป๋าใส่เครื่องเขียน
1,210 บาท
วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 16 คน
CS003
เครือข่ายสังคมออนไลน์สไตล์ผู้สูงอายุ (Facebook)
2,250 บาท
วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
15 - 20 คน
FP001
กรอบเค็ม
750 บาท
วันที่ 1 มิถุนายน 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 20 คน
FP012
ขนมเค้ก เพื่ออาชีพ
4,230 บาท
วันที่ 5 – 6, 12 - 13 กรกฎาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP012
ขนมเค้ก เพื่ออาชีพ
4,230 บาท
วันที่ 23 – 24, 30 - 31 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP014
ขนมดอกลำดวน
750 บาท
วันที่ 21 มิถุนายน 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 20 คน
FP016
ขนมปัง เพื่ออาชีพ
3,650 บาท
วันที่ 21 - 22, 28 - 29 มิถุนายน 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP018
ขนมอาลัวดอกกุหลาบ
850 บาท
วันที่ 8 มิถุนายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP018
ขนมอาลัวดอกกุหลาบ
850 บาท
วันที่ 24 สิงหาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP019
ข้าวแช่
1,050 บาท
วันที่ 28 มิถุนายน 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 20 คน
FP023
คุกกี้ เพื่ออาชีพ
2,200 บาท
วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP025
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ระดับครัวเรือน
1,000 บาท
วันที่ 6 มิถุนายน 2557 (ศุกร์) [ ]
16 - 30 คน
FP025
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ระดับครัวเรือน
1,000 บาท
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 (ศุกร์) [ ]
16 - 30 คน
FP026
ช่อม่วงไส้ไก่ และถั่วแปบไส้กุ้ง
850 บาท
วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP027
ชีสเค้กชนิดต่างๆ
3,200 บาท
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP028
ซอสยอดฮิต 4 ชนิด : ซอสผัดไท ซอสสามรส ซอสเปรี้ยวหวาน
1,100 บาท
วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
16 - 30 คน
FP029
ซาลาเปา 3 ไส้ : หมูแดง หมูสับ ถั่วดำ
1,130 บาท
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 (เสาร์) [ ]
16 - 30 คน
FP029
ซาลาเปา 3 ไส้ : หมูแดง หมูสับ ถั่วดำ
1,130 บาท
วันที่ 15 มิถุนายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP031
ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว น้ำนมถั่วเหลือง และการใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลือง
2,350 บาท
วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2557 (พุธ-ศุกร์) [ ]
10 - 16 คน
FP036
ทองหยิบ (ดอกเล็ก) และเม็ดขนุน
850 บาท
วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP036
ทองหยิบ (ดอกเล็ก) และเม็ดขนุน
850 บาท
วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP039
เบเกอรี่
3,100 บาท
วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2557 (จันทร์-เสาร์) [ ]
25 - 35 คน
FP041
ปาท่องโก๋เกลียว และสังขยาใบเตย เพื่อการค้า
1,000 บาท
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 (ศุกร์) [ ]
16 - 30 คน
FP050
สเต็กหมู สเต็กปลา สลัด และแซนวิช
1,100 บาท
วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP050
สเต็กหมู สเต็กปลา สลัด และแซนวิช
1,100 บาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
16 - 30 คน
FP052
แคบหมู หมูแผ่น และน้ำพริกหนุ่ม
1,300 บาท
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 (พฤหัสบดี) [ ]
16 - 30 คน
FP053
หรุ่ม และเต้าฮวยนมสด
850 บาท
วันที่ 13 กรกฎาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP059
การแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐานกับอาจารย์โชคชัย
4,150 บาท
วันที่ 2 – 3, 9 - 10 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP065
น้ำพริกปลาร้าสับสมุนไพรนพเก้าสูตรปรับปรุงใหม่ (สูตรเสวย)
950 บาท
วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP072
วอฟเฟิลการ์ตูนเพื่ออาชีพ : สูตรมะพร้าวอ่อน
1,050 บาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP072
วอฟเฟิลการ์ตูนเพื่ออาชีพ : สูตรมะพร้าวอ่อน
1,050 บาท
วันที่ 15 มิถุนายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 30 คน
FP079
น้ำปลาหวานบรรจุขวด
1,300 บาท
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (พฤหัสบดี) [ ]
16 - 30 คน
FP080
น้ำสลัดหลากรส
1,150 บาท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
16 - 30 คน
FP085
กาแฟโบราณ เครื่องดื่มนมสด ขนมปังสังขยา และขนมปังปิ้ง
650 บาท
วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 30 คน
FP085
กาแฟโบราณ เครื่องดื่มนมสด ขนมปังสังขยา และขนมปังปิ้ง
650 บาท
วันที่ 8 มิถุนายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 30 คน
FP085
กาแฟโบราณ เครื่องดื่มนมสด ขนมปังสังขยา และขนมปังปิ้ง
650 บาท
วันที่ 13 กรกฎาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 30 คน
FP085
กาแฟโบราณ เครื่องดื่มนมสด ขนมปังสังขยา และขนมปังปิ้ง
650 บาท
วันที่ 17 สิงหาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 30 คน
FP086
ขนมกุยช่ายตลาดพลู (สูตรดั้งเดิม)
620 บาท
วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP086
ขนมกุยช่ายตลาดพลู (สูตรดั้งเดิม)
620 บาท
วันที่ 14 มิถุนายน 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP086
ขนมกุยช่ายตลาดพลู (สูตรดั้งเดิม)
620 บาท
วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP086
ขนมกุยช่ายตลาดพลู (สูตรดั้งเดิม)
620 บาท
วันที่ 16 สิงหาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP105
ผักผลไม้สมุนไพรอบแห้งและผง พร้อมชง
1,500 บาท
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 (พฤหัสบดี) [ ]
16 - 30 คน
FP108
ชานมไข่มุก (Bubble Tea)
650 บาท
วันที่ 19 เมษายน 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP108
ชานมไข่มุก (Bubble Tea)
650 บาท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP108
ชานมไข่มุก (Bubble Tea)
650 บาท
วันที่ 7 มิถุนายน 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP108
ชานมไข่มุก (Bubble Tea)
650 บาท
วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP108
ชานมไข่มุก (Bubble Tea)
650 บาท
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP109
น้ำผลไม้ปั่น และสมูทตี้ เพื่อสุขภาพ
650 บาท
วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 25 คน
FP109
น้ำผลไม้ปั่น และสมูทตี้ เพื่อสุขภาพ
650 บาท
วันที่ 1 มิถุนายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 25 คน
FP109
น้ำผลไม้ปั่น และสมูทตี้ เพื่อสุขภาพ
650 บาท
วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 25 คน
FP109
น้ำผลไม้ปั่น และสมูทตี้ เพื่อสุขภาพ
650 บาท
วันที่ 3 สิงหาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 25 คน
FP110
ไส้กรอกอีสาน แหนมซี่โครงหมู และแหนมหูหมู
1,450 บาท
วันที่ 27 เมษายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP111
ข้าวเม่าหมี่กรอบทรงเครื่อง
850 บาท
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 20 คน
FP113
กะหรี่ปั๊บไส้ไก่ และถั่วเคลือบงา
1,000 บาท
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 (พุธ) [ ]
13 - 20 คน
FP114
ปั้นขลิบนึ่งไส้ปลา และวุ้นมะพร้าวอ่อน
1,000 บาท
วันที่ 29 เมษายน 2557 (อังคาร) [ ]
13 - 20 คน
FP115
หมี่กรอบ และสาคูไส้ไก่
1,000 บาท
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (พฤหัสบดี) [ ]
13 - 20 คน
FP120
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นประเภทหมักดอง และดองปรุงรส
1,450 บาท
วันที่ 22 มิถุนายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP124
กุนเชียง
1,250 บาท
วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP125
ไส้กรอกเยอรมัน
1,700 บาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
16 - 20 คน
FP126
ไส้อั่ว และแคปหมู
1,450 บาท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 20 คน
FP127
หมูยอ
1,700 บาท
วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
16 - 20 คน
FP128
หม้อแกง (ถั่ว) และโสมนัส
850 บาท
วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP128
หม้อแกง (ถั่ว) และโสมนัส
850 บาท
วันที่ 10 สิงหาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP129
หม่านโถ และซาลาเปาไส้ต่างๆ
1,500 บาท
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 (ศุกร์) [ ]
10 - 25 คน
FP132
ปั้นขลิบทอดไส้ปลา และวุ้นกะทิใบเตย
1,000 บาท
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (ศุกร์) [ ]
13 - 20 คน
FP133
ซุปแครอท ผักโขมอบชีส ลาซานญ่า สปาเก็ตตี้โบโลเน่ส์
1,250 บาท
วันที่ 19 เมษายน 2557 (เสาร์) [ ]
16 - 30 คน
FP133
ซุปแครอท ผักโขมอบชีส ลาซานญ่า สปาเก็ตตี้โบโลเน่ส์
1,250 บาท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
16 - 30 คน
FP133
ซุปแครอท ผักโขมอบชีส ลาซานญ่า สปาเก็ตตี้โบโลเน่ส์
1,250 บาท
วันที่ 7 มิถุนายน 2557 (เสาร์) [ ]
16 - 30 คน
FP134
แอปเปิ้ลครัมเบิ้ล เค้กชอคโกแลตหน้านิ่ม เค้กส้มหน้านิ่ม เค้กชาเย็น
1,250 บาท
วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP134
แอปเปิ้ลครัมเบิ้ล เค้กชอคโกแลตหน้านิ่ม เค้กส้มหน้านิ่ม เค้กชาเย็น
1,250 บาท
วันที่ 14 มิถุนายน 2557 (เสาร์) [ ]
16 - 30 คน
FP135
ขนมกุยช่ายปากหม้อ
1,100 บาท
วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
16 - 30 คน
FP136
ข้าวเหนียวมูน 5 สี 5 หน้า
1,150 บาท
วันที่ 20 เมษายน 2557 (อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP137
ติ่มซำยอดนิยม : หอยจ้อ ขนมจีบ ฮะเก๋า
1,250 บาท
วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
HS010
การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ
1,650 บาท
วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2557 (ศุกร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 30 คน
MI003
การผลิตไบโอดีเซล โดยใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
850 บาท
วันที่ 6 มิถุนายน 2557 (ศุกร์) [ ]
10 - 15 คน
MI016
อาหารสุนัขทางเลือก (ทำเองได้)
850 บาท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 20 คน
SC003
สบู่บำรุงผิว : สบู่น้ำผึ้ง สบู่มะขาม สบู่ใยบวบ สบู่นมแพะ
1,900 บาท
วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 (เสาร์) [ ]
20 - 40 คน