รหัสวิชา
วิชาเรียน
ค่าใช้จ่าย
วันที่อบรม
จำนวนที่รับ
AG010
การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
1,050 บาท
วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 (เสาร์) [ ]
15 - 30 คน
AG015
เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม)
950 บาท
วันที่ 31 สิงหาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
20 - 40 คน
AG016
การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง
1,150 บาท
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
15 - 30 คน
AR044
ปิดทองพระพุทธรูปบูชา : หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปเชียงแสน
1,600 บาท
วันที่ 3 สิงหาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
AR065
วาดภาพการ์ตูนล้อ
1,350 บาท
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR067
วาดภาพสีพาสเทล : ทิวทัศน์ และดอกไม้
1,400 บาท
วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR069
วาดภาพลายเส้น (Drawing)
1,100 บาท
วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 15 คน
AR157
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน : ชุดแซก
1,580 บาท
วันที่ 16 - 17, 23 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 16 คน
AR159
ตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตา : ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน
740 บาท
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 26 คน
AR162
ถักแท๊ต (Tatting) ขั้นพื้นฐาน
1,050 บาท
วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
10 - 16 คน
FP012
ขนมเค้ก เพื่ออาชีพ
4,230 บาท
วันที่ 23 – 24, 30 - 31 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP018
ขนมอาลัวดอกกุหลาบ
850 บาท
วันที่ 24 สิงหาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP025
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ระดับครัวเรือน
1,000 บาท
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 (ศุกร์) [ ]
16 - 30 คน
FP027
ชีสเค้กชนิดต่างๆ
3,200 บาท
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP036
ทองหยิบ (ดอกเล็ก) และเม็ดขนุน
850 บาท
วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน
FP059
การแต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐานกับอาจารย์โชคชัย
4,150 บาท
วันที่ 2 – 3, 9 - 10 สิงหาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) [ ]
16 - 30 คน
FP086
ขนมกุยช่ายตลาดพลู (สูตรดั้งเดิม)
620 บาท
วันที่ 16 สิงหาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP105
ผักผลไม้สมุนไพรอบแห้งและผง พร้อมชง
1,500 บาท
วันที่ 30 กรกฏาคม 2557 (พุธ) [ ]
16 - 30 คน
FP108
ชานมไข่มุก (Bubble Tea)
650 บาท
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 30 คน
FP109
น้ำผลไม้ปั่น และสมูทตี้ เพื่อสุขภาพ
650 บาท
วันที่ 3 สิงหาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 25 คน
FP111
ข้าวเม่าหมี่กรอบทรงเครื่อง
850 บาท
วันที่ 23 สิงหาคม 2557 (เสาร์) [ ]
10 - 20 คน
FP128
หม้อแกง (ถั่ว) และโสมนัส
850 บาท
วันที่ 10 สิงหาคม 2557 (อาทิตย์) [ ]
10 - 20 คน