หมวดเบ็ดเตล็ด (3)
= เปิดรับสมัคร = ปิดรับสมัคร = ผู้สมัครเต็มแล้ว = จัดอบรมแล้ว
# หลักสูตร
1. MI011 พื้นฐานงานเชื่อมไฟฟ้า ค่าลงทะเบียน 1,350 บาท
รุ่น 1
2. MI028 ดัดลวดปลูกต้นไม้ : ตัวสัตว์ (กวาง) ค่าลงทะเบียน 1,350 บาท
รุ่น 1
3. MI034 เทียนอบขนม ค่าลงทะเบียน 950 บาท
รุ่น 1