หมวดเบ็ดเตล็ด (6)
= เปิดรับสมัคร = ปิดรับสมัคร = ผู้สมัครเต็มแล้ว = จัดอบรมแล้ว
# หลักสูตร
1. MI016 อาหารสุนัขทางเลือก (ทำเองได้) ค่าลงทะเบียน 950 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2
18. MI024 การทำมุ้งลวดบานเลื่อน (เพื่ออาชีพ และซ่อมแซมเอง) ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท
รุ่น 1
3. MI025 การทำมุ้งลวดหน้าต่าง : บานเปิด (เพื่ออาชีพ และซ่อมแซมเอง) ค่าลงทะเบียน 1,550 บาท
รุ่น 1
3. MI026 กรอบรูปไม้เส้นเพื่อทำใช้เองและอาชีพ (แบบยกกล่องใส่ของไว้ด้านในได้) ค่าลงทะเบียน 1,550 บาท
รุ่น 1
7. MI028 ดัดลวดปลูกต้นไม้ : ตัวสัตว์ (กวาง) ค่าลงทะเบียน 1,350 บาท
รุ่น 1
7. MI034 เทียนอบขนม ค่าลงทะเบียน 950 บาท
รุ่น 1