หมวดเกษตร (10)
= เปิดรับสมัคร = ปิดรับสมัคร = ผู้สมัครเต็มแล้ว = จัดอบรมแล้ว
# หลักสูตร
1. AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ค่าลงทะเบียน 1,150 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3
2. AG015 เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม) ค่าลงทะเบียน 1,050 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3
3. AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง ค่าลงทะเบียน 1,350 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3
4. AG021 การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น ค่าลงทะเบียน 1,300 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2
5. AG022 การออกแบบระบบการให้น้ำแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์ ค่าลงทะเบียน 5,950 บาท
รุ่น 1
6. AG024 การปรับปรุงพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ค่าลงทะเบียน 3,350 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2
7. AG025 ปลูกผักแบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล ค่าลงทะเบียน 1,750 บาท
รุ่น 1
8. AG026 การออกแบบพื้นที่ทางการเกษตร (การออกแบบพื้นที่สวนเกษตรพอเพียง) ค่าลงทะเบียน 1,650 บาท
รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3
9. AG027 การใช้งานเครื่องตั้งเวลาการให้น้ำอัตโนมัติ ค่าลงทะเบียน 850 บาท
รุ่น 1
10. AG028 การจัดสวนขวดแก้ว ค่าลงทะเบียน 1,150 บาท
รุ่น 1