หน้าหลัก การรับสมัคร กฏระเบียบ ใบสมัคร ขอรับเงินคืน แบบสำรวจ ติดต่อ

ท่านได้ลงลงทะเบียนไปแล้วทั้งหมด 0 วิชา
# รหัสวิชา รายละเอียดวิชา ราคา ชื่อผู้สมัคร  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 0 บาท    

***ผู้สมัครอบรมต้องชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน***
ได้ตั้งแต่วันที่สมัครเป็นต้นไป จนกว่าวิชานั้นจะเต็ม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการอบรม

การชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี “ โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน ” ประเภทบัญชีออมทรัพย์
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีเลขที่ 374-1-51029-6 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 235-2-29614-7 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 694-2-08238-8 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การส่งหลักฐานการชำระเงิน
FAX : 02 942 8708
E-MAIL : vocation_eto@hotmail.com