หน้าหลัก การรับสมัคร กฏระเบียบ ใบสมัคร ขอรับเงินคืน แบบสำรวจ ติดต่อ

miscellaneous หมวดเบ็ดเตล็ด [มีวิชาที่เปิดอบรมทั้งสิ้น 3 วิชา]
1 MI011 พื้นฐานงานเชื่อมไฟฟ้า  ดูแล้ว 498 ครั้ง
800 บาท
2 MI024 การทำมุ้งลวดบานเลื่อน (เพื่ออาชีพ และซ่อมแซมเอง)  ดูแล้ว 357 ครั้ง
1,600 บาท
3 MI027 ถ่ายภาพให้สวยในคลิกเดียว  ดูแล้ว 399 ครั้ง
1,450 บาท