หน้าหลัก การรับสมัคร กฏระเบียบ ใบสมัคร ขอรับเงินคืน แบบสำรวจ ติดต่อ

miscellaneous หมวดเบ็ดเตล็ด [มีวิชาที่เปิดอบรมทั้งสิ้น 5 วิชา]
1 MI011 พื้นฐานงานเชื่อมไฟฟ้า  ดูแล้ว 1248 ครั้ง
800 บาท
2 MI024 การทำมุ้งลวดบานเลื่อน (เพื่ออาชีพ และซ่อมแซมเอง)  ดูแล้ว 762 ครั้ง
1,600 บาท
3 MI025 การทำมุ้งลวดหน้าต่าง (เพื่ออาชีพ และซ่อมแซมเอง)  ดูแล้ว 310 ครั้ง
1,550 บาท
4 MI026 กรอบรูปไม้เส้นเพื่อทำใช้เองและอาชีพ (แบบยกกล่องใส่ของไว้ด้านในได้)  ดูแล้ว 380 ครั้ง
1,550 บาท
5 MI027 ถ่ายภาพให้สวยในคลิกเดียว  ดูแล้ว 1115 ครั้ง
1,450 บาท