หน้าหลัก การรับสมัคร กฏระเบียบ ใบสมัคร ขอรับเงินคืน แบบสำรวจ ติดต่อ

miscellaneous หมวดเบ็ดเตล็ด [มีวิชาที่เปิดอบรมทั้งสิ้น 4 วิชา]
1 MI011 พื้นฐานงานเชื่อมไฟฟ้า  ดูแล้ว 734 ครั้ง
800 บาท
2 MI024 การทำมุ้งลวดบานเลื่อน (เพื่ออาชีพ และซ่อมแซมเอง)  ดูแล้ว 558 ครั้ง
1,600 บาท
3 MI025 การทำมุ้งลวดหน้าต่าง (เพื่ออาชีพ และซ่อมแซมเอง)  ดูแล้ว 114 ครั้ง
1,550 บาท
4 MI027 ถ่ายภาพให้สวยในคลิกเดียว  ดูแล้ว 714 ครั้ง
1,450 บาท