โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้าหลัก การรับสมัคร กฏระเบียบ ใบสมัคร ขอรับเงินคืน แบบสำรวจ ติดต่อ

miscellaneous หมวดเบ็ดเตล็ด [มีวิชาที่เปิดอบรมทั้งสิ้น 9 วิชา]
1 MI011 พื้นฐานงานเชื่อมไฟฟ้า  ดูแล้ว 1539 ครั้ง
900 บาท
2 MI016 อาหารสุนัขทางเลือก (ทำเองได้)  ดูแล้ว 1629 ครั้ง
950 บาท
3 MI024 การทำมุ้งลวดบานเลื่อน (เพื่ออาชีพ และซ่อมแซมเอง)  ดูแล้ว 1182 ครั้ง
1,600 บาท
4 MI025 การทำมุ้งลวดหน้าต่าง : บานเปิด (เพื่ออาชีพ และซ่อมแซมเอง)  ดูแล้ว 421 ครั้ง
1,550 บาท
5 MI026 กรอบรูปไม้เส้นเพื่อทำใช้เองและอาชีพ (แบบยกกล่องใส่ของไว้ด้านในได้)  ดูแล้ว 686 ครั้ง
1,550 บาท
6 MI028 ดัดลวดปลูกต้นไม้ : ตัวสัตว์ (กวาง)  ดูแล้ว 515 ครั้ง
1,350 บาท
7 MI031 ช่างอลูมิเนียม : การทำบานหน้าต่างบานกระทุ้ง  ดูแล้ว 499 ครั้ง
2,550 บาท
8 MI032 ช่างอลูมิเนียม : การกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม  ดูแล้ว 887 ครั้ง
2,950 บาท
9 MI033 กรอบรูปลอยโครง และกรอบรูปวิทยาศาสตร์ (แบบเคลือบเย็น)  ดูแล้ว 569 ครั้ง
1,950 บาท