โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้าหลัก การรับสมัคร กฏระเบียบ ใบสมัคร ขอรับเงินคืน แบบสำรวจ ติดต่อ

kaset หมวดเกษตร [มีวิชาที่เปิดอบรมทั้งสิ้น 7 วิชา]
1 AG009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  ดูแล้ว 1473 ครั้ง
2,250 บาท
2 AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น  ดูแล้ว 3361 ครั้ง
1,150 บาท
3 AG012 เทคนิคการเพาะถั่วงอกอนามัยและธัญพืชงอกเพิ่มสาร GABA  ดูแล้ว 1048 ครั้ง
1,300 บาท
4 AG015 เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม)  ดูแล้ว 1238 ครั้ง
1,050 บาท
5 AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง  ดูแล้ว 7717 ครั้ง
1,300 บาท
6 AG021 การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น  ดูแล้ว 1767 ครั้ง
1,250 บาท
7 AG022 การออกแบบระบบการให้น้ำแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์  ดูแล้ว 2363 ครั้ง
5,450 บาท