หน้าหลัก การรับสมัคร กฏระเบียบ ใบสมัคร ขอรับเงินคืน แบบสำรวจ ติดต่อ

kaset หมวดเกษตร [มีวิชาที่เปิดอบรมทั้งสิ้น 8 วิชา]
1 AG006 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แบบเศรษฐกิจพอเพียง  ดูแล้ว 2606 ครั้ง
850 บาท
2 AG009 การเพาะเห็ดทางการค้า  ดูแล้ว 962 ครั้ง
2,250 บาท
3 AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น  ดูแล้ว 2376 ครั้ง
1,150 บาท
4 AG012 เทคนิคการเพาะถั่วงอกอนามัยและธัญพืชงอกเพิ่มสาร GABA  ดูแล้ว 882 ครั้ง
1,400 บาท
5 AG015 เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม)  ดูแล้ว 1640 ครั้ง
1,050 บาท
6 AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง  ดูแล้ว 5701 ครั้ง
1,300 บาท
7 AG021 การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น  ดูแล้ว 2261 ครั้ง
1,250 บาท
8 AG022 การออกแบบระบบการให้น้ำแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์  ดูแล้ว 2473 ครั้ง
5,300 บาท