หน้าหลัก การรับสมัคร กฏระเบียบ ใบสมัคร ขอรับเงินคืน แบบสำรวจ ติดต่อ

kaset หมวดเกษตร [มีวิชาที่เปิดอบรมทั้งสิ้น 5 วิชา]
1 AG006 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แบบเศรษฐกิจพอเพียง  ดูแล้ว 607 ครั้ง
850 บาท
2 AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น  ดูแล้ว 251 ครั้ง
1,150 บาท
3 AG015 เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม)  ดูแล้ว 233 ครั้ง
1,050 บาท
4 AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง  ดูแล้ว 465 ครั้ง
1,300 บาท
5 AG021 การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น  ดูแล้ว 296 ครั้ง
1,250 บาท