หน้าหลัก การรับสมัคร กฏระเบียบ ใบสมัคร ขอรับเงินคืน แบบสำรวจ ติดต่อ

kaset หมวดเกษตร [มีวิชาที่เปิดอบรมทั้งสิ้น 7 วิชา]
1 AG006 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แบบเศรษฐกิจพอเพียง  ดูแล้ว 1927 ครั้ง
850 บาท
2 AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น  ดูแล้ว 1189 ครั้ง
1,150 บาท
3 AG012 เทคนิคการเพาะถั่วงอกอนามัยและธัญพืชงอกเพิ่มสาร GABA  ดูแล้ว 602 ครั้ง
1,400 บาท
4 AG015 เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม)  ดูแล้ว 1102 ครั้ง
1,050 บาท
5 AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง  ดูแล้ว 2555 ครั้ง
1,300 บาท
6 AG021 การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น  ดูแล้ว 1324 ครั้ง
1,250 บาท
7 AG022 การออกแบบระบบการให้น้ำแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์  ดูแล้ว 1401 ครั้ง
5,300 บาท