หน้าหลัก การรับสมัคร กฏระเบียบ ใบสมัคร ขอรับเงินคืน แบบสำรวจ ติดต่อ

art หมวดศิลปะ [มีวิชาที่เปิดอบรมทั้งสิ้น 14 วิชา]
1 AR011 เขียนภาพซับสี ปิดทอง (ภาพลายคำล้านนา)  ดูแล้ว 131 ครั้ง
1,900 บาท
2 AR033 เทียนหอมแฟนซี (เพื่ออาชีพในธุรกิจเทียนหอม)  ดูแล้ว 379 ครั้ง
1,450 บาท
3 AR039 ปักเลื่อมลูกปัด ปักไหม และปักริบบิ้นผ้าไหม เพื่อการตกแต่งและเพิ่มมูลค่า  ดูแล้ว 232 ครั้ง
2,050 บาท
4 AR044 ปิดทองพระพุทธรูปบูชา : หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปเชียงแสน พระพุทธรูปสุโขทัย  ดูแล้ว 786 ครั้ง
1,700 บาท
5 AR067 วาดภาพสีชอล์ค (PASTEL)  ดูแล้ว 94 ครั้ง
1,600 บาท
6 AR069 วาดภาพลายเส้น (Drawing)  ดูแล้ว 532 ครั้ง
1,300 บาท
7 AR077 ศิลปะการต่อผ้าขั้นพื้นฐาน (Basic Quilting)  ดูแล้ว 103 ครั้ง
1,800 บาท
8 AR084 ศิลปะลายรดน้ำ ลงรักปิดทอง (ภาพลวดลายไทยประยุกต์)  ดูแล้ว 306 ครั้ง
2,100 บาท
9 AR098 ตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขขั้นพื้นฐาน : ชุดเสื้อผ้าพื้นฐาน  ดูแล้ว 132 ครั้ง
1,780 บาท
10 AR117 ศิลปะการต่อผ้า (Quilting) ขั้นประยุกต์ : กระเป๋าหิ้วสารพัดประโยชน์  ดูแล้ว 96 ครั้ง
2,700 บาท
11 AR144 เครื่องประดับจากคริสตัล : สร้อยข้อมือลายมะลิซ้อนและลายไม้เลื้อย  ดูแล้ว 194 ครั้ง
1,550 บาท
12 AR183 ระบายสีน้ำขั้นเบื้องต้น  ดูแล้ว 433 ครั้ง
3,300 บาท
13 AR184 ระบายสีน้ำขั้นสูง  ดูแล้ว 262 ครั้ง
1,500 บาท
14 AR185 ระบายสีน้ำเพิ่มทักษะ  ดูแล้ว 141 ครั้ง
1,500 บาท