login

เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday475
mod_vvisit_counterYesterday835
mod_vvisit_counterThis week6893
mod_vvisit_counterLast week8834
mod_vvisit_counterThis month26310
mod_vvisit_counterLast month40258
mod_vvisit_counterAll days942083
AS004 โหราศาสตร์ไทย : ภาคพยากรณ์ดวงชะตาจรและสถิติดวงชะตา Print E-mail

แนววิชาโดยสังเขป

           ศึกษาถึงการเคลื่อนที่ของดาวพระเคราะห์ในระบบสุริยะที่นำมาใช้กับวิชาโหราศาสตร์ไทย ศึกษาผลกระทบในการเคลื่อนที่ของดวงดาวปัจจุบันที่มีต่อดวงชะตาพื้นกำเนิดเดิม การหาดาวครองวัยตนุลัคน์จร (ชันษาจร) และตนุเศษจร การคำนวณอายุชำระ การใช้ดาวตรีเทพเพื่อหาจุดพยากรณ์ การสร้างภพจรร่วมกับลัคนาเดิม การใช้ระบบวิโสตรีมทศา ระบบมหาทักษา ระบบตรีวัย หาช่วงอายุของเหตุการณ์จร การใช้ฆาตและสุริย-จันทรคราส การใช้ตรียางค์ นวางค์ และฤกษ์จร ศึกษาผลกระทบถึงการพักร์ มนท์ เสริดของดาว การศึกษาถึงดวงชะตาที่เข้าเกณฑ์ต่างๆ อาทิ องค์เกณฑ์ อุดมเกณฑ์ พินทุบาทว์ เป็นต้น ศึกษาถึงดวงชะตาจริงที่มีความเด่นในเรื่องโชคลาภ เรื่องเกียรติยศ เรื่องมหาเสน่ห์ ฯลฯ รวมทั้งการพยากรณ์จริงโดยใช้ทักษะการออกคำพยากรณ์ตามแบบฉบับครูเป็นต้นแบบ

 

                                          แผนการสอน

 

วันที่

เวลา

เนื้อหาวิชา

วันแรก

09.00-12.00

บรรยาย

ทบทวนความรู้พื้นฐาน ภาคพยากรณ์ดวงชะตา (Pre-test)

 

13.00-16.00

บรรยาย

ทบทวนความรู้พื้นฐานโหราศาสตร์ไทย

วันที่สอง

09.00-12.00

บรรยาย

การเคลื่อนที่ของดาวนพเคราะห์ในระบบสุริยะ
ผลกระทบของดาวจรที่มีต่อดาวพื้นกำเนิด
การพักร มนท์ เสริด ของดวงดาว

 

13.00-16.00

บรรยาย

การคำนวณอายุชำระ
การหาดาวครองชัย ตนุลัคน์จร (ชันษาจร) และตนุเศษจร
การพยากรณ์จรดวงชะตาตัวอย่าง

วันที่สาม

09.00-12.00

บรรยาย

การพยากรณ์จรดวงชะตาตัวอย่าง
การใช้ดาวตรีเทพเพื่อหาจุดพยากรณ์จร

 

13.00-16.00

บรรยาย

การหาช่วงอายุจรตามเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น
โดยใช้ระบบตรีวัย ระบบมหาทักษา  ระบบวิโสตรีมทศา

วันที่สี่

09.00-12.00

บรรยาย

การหาช่วงอายุจรตามเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น (ต่อ)

 

13.00-16.00

บรรยาย

การศึกษา ตรียางค์ นวางค์ และฤกษ์จร

วันที่ห้า

09.00-12.00

บรรยาย

การผสมภพทางลัคนา ตนุลัคน์ และตนุเศษ
การพยากรณ์ดวงชะตาตัวอย่างในการผสมภพ


13.00-16.00

บรรยาย

การหาดวงชะตาที่ต้องฆาตและคราสที่เกิดจากสุริย-จันทรคราส

วันที่หก

09.00-12.00

ปฏิบัติ

การปฏิบัติการพยากรณ์ดวงชะตาจร 1


13.00-16.00

ปฏิบัติ

การปฏิบัติการพยากรณ์ดวงชะตาจร 2

วันที่เจ็ด

09.00-12.00

ปฏิบัติ

สอบปฏิบัติการพยากรณ์ดวงชะตาจร

 

13.00-16.00

บรรยาย

การศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆ ของพื้นดวงชะตาที่มีเกณฑ์พิเศษ
- ดวงชะตาองค์เกณฑ์
- ดวงชะตาอุดมเกณฑ์
- ดวงชะตาปทุมเกณฑ์
- ดวงชะตาไทยเกณฑ์
- ดวงชะตาเกณฑ์พินทุบาทว์  ฯลฯ

วันที่แปด

19.00-12.00

บรรยาย

การศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆ พื้นดวงชะตาที่มีเกณฑ์พิเศษ (ต่อ)

  13.00-16.00

บรรยาย

ศึกษาดวงชะตาที่มีเกณฑ์พิเศษ (ดวงชะตาของคนที่มีชื่อเสียง)

วันที่เก้า

09.00-12.00

บรรยาย

ศึกษาดวงชะตาที่มีเกณฑ์พิเศษ (ดวงชะตาของคนที่มีชื่อเสียง)

  13.00-16.00

ปฏิบัติ

การพยากรณ์ดวงชะตาเต็มรูปแบบ ทั้งพื้นดวงชะตาและ
การพยากรณ์จร (ขั้นสูง)

วันที่สิบ

09.00-12.00

ปฏิบัติ

การพยากรณ์ดวงชะตาเต็มรูปแบบ ทั้งพื้นดวงชะตาและ
การพยากรณ์จร (ขั้นสูง) (ต่อ)
สอบปฏิบัติการพยากรณ์ดวงชะตาเป็นรายบุคคล

 

13.00-16.00

ปฏิบัติ

สอบปฏิบัติการพยากรณ์ดวงชะตาเป็นรายบุคคล (ต่อ)
เทคนิคการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

รวมบรรยาย        42         ชั่วโมง                                             รวมปฏิบัติการ        18           ชั่วโมง

 

วัสดุที่จัดเตรียมให้  : เอกสารประกอบการอบรม หนังสือโหราศาสตร์ไทยภาคพิสดาร และหนังสือโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์จร
วัสดุที่ควรนำมา      : ปากกา  ดินสอ

 


Copyright by www.eto.ku.ac.th