ขณะนี้เว็บไซต์โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงหลักสูตร

ขออภัยในความไม่สะดวก...มา ณ ที่นี้ด้วยคะ

(เปิดรับสมัครอบรมอีกครั้งประมาณวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)