โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP255 สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจิรารัตน์ คล่องอักขระ
2. นางสาวศรีพิเชียร สกนธ์ผดุงเขต
3. นางสาวจุฑามาศ ศรีสนิท
อาจารย์ผู้สอน: สุนันทา ชาแสน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,550 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้เรื่องอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ของสาคูไส้หมู และข้าวเกรียบปากหม้อ วิธีการเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ เทคนิคและขั้นตอนการทำสาคูไส้หมู และข้าวเกรียบปากหม้อ ตั้งแต่เริ่ม ชั่งตวงแป้ง ผสมแป้ง การนึ่งแป้ง การแช่เม็ดสาคู การปั้นแป้งสาคู การห่อไส้ การเตรียมเครี่องปรุงต่างๆ ในการผัดไส้ การนึ่งแป้งข้าวเกรียบ และการห่อม้วนแป้งข้าวเกรียบปากหม้อ ตลอดจนวิธีการจัดเสิร์ฟ การคิดราคาต้นทุนและราคาจำหน่าย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมการทำสาคูไส้หมู และข้าวเกรียบปากหม้อ เช่น แป้งข้าวเจ้า สาคู แป้งมันสำปะหลัง น้ำมันถั่วเหลือง รากผักชี ผักชี กระเทียม พริกไทยเม็ด หอมแดง หอมหัวใหญ่ พริกขี้หนูสวน ใบตอง เนื้อหมูบด ไซโป้วสับละเอียด ถั่วลิสงคั่วบด ดอกอัญชัน ใบเตย ดอกเฟื่องฟ้า ดอกดาวเรือง มะนาว น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลทราย พายไม้เล็ก แปรงทาน้ำมัน กล่องใส่สาคูไส้หมู กล่องใส่ข้าวเกรียบปากหม้อ ถุงพลาสติก ถุงหูหิ้ว กระดาษซับมัน ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ ภาชนะสำหรับใส่อาหารที่ทำสำเร็จนำกลับบ้าน
แผนการสอน:
10.00 - 12.00 น.  บรรยาย    แนะนำอุปกรณ์ วัตถุดิบต่างๆ แหล่งซื้อขายในการทำสาคูไส้หมู และข้าวเกรียบปากหม้อ รวมทั้งความรู้เรื่องเครื่องปรุงแต่ละชนิด เทคนิคและขั้น ตอนการทำ การเลือกวัตถุดิบการเตรียมส่วนผสม และการผสมแป้ง การห่อแป้งสาคู การนึ่งการม้วนแป้ง ข้าวเกรียบปากหม้อ การจัดเสิร์ฟ
13.00 - 17.00 น.  ปฏิบัติ      เตรียมส่วนผสมต่างๆ ในการผัดไส้สาคูไส้หมู และข้าวเกรียบปากหม้อ พร้อมผัดไส้ และพักให้เย็น วิธีการตวงแป้ง การผสมแป้ง การผสมสี แป้งข้าวเกรียบ การสกัดสีจากธรรมชาติ เช่น ใบเตย ดอกอัญชัน เฟื่องฟ้า เป็นต้น การแช่เม็ดสาคู การห่อสาคูไส้หมู การนึ่ง การเรียงลงลังถึง การพรหมน้ำมันเจียว การจัดเสิร์ฟ และการจัดจำหน่าย การจัดลงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ การคิดราคาต้นทุน และราคาจำหน่าย