โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP251 ดอกไม้สามมิติจากเจลลี่เวียดนาม
อาจารย์ผู้สอน: ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,050 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 2,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อ่านออก เขียนได้, จำนวนที่รับ 10-16 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: แนะนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ การเตรียมเนื้อเจลลี่ให้มีความเหนียว หนึบ เหมาะสำหรับการฉีดกลีบดอกไม้ การเตรียมเจลลี่น้ำผลไม้ เพื่อเพิ่มรสชาติ การทำเกสรดอกไม้และใบไม้แบบต่างๆ การทำดอกไม้ในภาชนะขนาดเล็ก การทำดอกไม้และจัดองค์ประกอบให้สวยงามในภาชนะขนาดครึ่งปอนด์
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: ผงเจลลี่ เข็มสำหรับทำเกสร ใบไม้ และกลีบดอกไม้ชนิดต่างๆ ไซริงค์
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำดอกไม้สามมิติจากเจลลี่เวียดนาม เช่น ผงเจลลี่เวียดนาม ผงเจลลี่ 007 กะทิ วิปครีม น้ำตาลทราย น้ำลิ้นจี่ กรดมะนาว เข็มสำหรับทำเกสร ใบไม้ และกลีบดอกไม้ชนิดต่างๆ ไซริงค์ ถ้วยตวง ช้อนตวง กล่องพาสติกสี่เหลี่ยม ขนาด 7x7x4 ซม. กล่องพลาสติกกลม ขนาด ½ ปอนด์
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน ภาชนะใส่กลับบ้าน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  แนะนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำดอกไม้สามมิติ
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมเนื้อเจลลี่บรรจุลงในภาชนะ การเตรียมน้ำนมสี การทำเกสรและใบชนิดต่างๆ และการทำดอกไม้ในภาชนะขนาดเล็ก
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การทำดอกไม้สามมิติ และการจัดองค์ประกอบในภาชนะครึ่งปอนด์ การเพ้นท์สีเพื่อให้เกิดแสงเงา เพิ่มมิติให้กับดอกไม้ เทคนิคการเทพื้นหลังและการเพิ่มรสชาดด้วยเจลลี่ผลไม้ การถอดพิมพ์