โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP249 เค้กไข่ไต้ไหวันและซูเฟลแพนเค้ก (Souffle pancake)
อาจารย์ผู้สอน: วาสนา นาราศรี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อ่านออก เขียนได้, จำนวนที่รับ 15-25 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เค้กไข่ไต้หวัน และซูเฟลแพนเค้ก เป็นอาหารว่างที่คนไทยในปัจจุบันให้ความนิยมบริโภคสูงมากซึ่งขนมทั้ง 2 ชนิดนี้ทำมากจากไข่เป็นส่วนผสมหลัก มีขั้นตอนการทำที่ต้องอาศัยเทคนิคที่เฉพาะในการผสม รวมถึงการทำให้ขนมสุก โดยการทำเค้กไข่ไต้หวันจะใช้เตาอบสำหรับทำใหขนมสุก ขนมที่ได้มีเอกลักษณ์ด้านเนื้อสัมผัสที่นุ่ม ขึ้นฟู มีกลิ่นหอม หน้าเค้กมีลักษณะเรียบเนียน และมีสีน้ำตาลสม่ำเสมอ ส่วนการทำซูเฟลแพนเค้กจะใช้กระทะแบนในการทำให้ขนมสุก ลักษณะเด่นของแพนเค้ชนิดนี้จะเป็นชิ้นหน้า ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มละมุน และมีกลิ่นหอมที่ดี โดยเค้กไข่ไต้หวัน และซูเฟลแทนเค้กสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างพร้อมกับเครื่องดื่มได้ทั้งแบบร้อนและเย็น ไอศกรีม และผลไม้ต่างๆ ทั้งนี้สามารถนำไปทำสำหรับรับประทานในครอบครัว หรือทำเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำเค้กไข่ไต้หวัน และซูเฟลแพนเค้ก ภาชนะใส่กลับบ้
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบ อธิบายวิธีชั่งตวง คุณสมบัติส่วนผสมที่สำคัญในเค้กไข่ไต้หวัน และซูเฟลแพนเค้ก รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการทำ
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การทำเค้กไข่ไต้หวัน
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำซูเฟลแพนเค้ก ตอบข้อซักถามและสรุป