โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP248 เส้นพาสต้าและเส้นอุด้งโฮมเมด
อาจารย์ผู้สอน: วาสนา นาราศรี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อ่านออก เขียนได้, จำนวนที่รับ 15-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เส้นพาสต้า และเส้นอุด้งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเส้นที่ทำจากแป้งสาลี โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เส้นพาสต้าเป็นอาหารของชาวอิตาลีที่มีส่วนผสมหลักประกอบด้วย แป้งสาลี น้ำ และไข่ เส้นพาสต้ามีรูปร่างที่หลากหลายและมีชื่อเรียกที่แตกต่างๆน แต่โดยทั่วไปจะนิยมบริโภคเส้นสปาเกตตี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นกลม ยาว และเส้นลิงกวินี มีลักษณะเป็นเส้นแบน ยาว เส้นพาสต้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับซอส และปรุงเป็นอาหารรสชาติแบบอาหารไทย หรือรสชาติแบบอาหารต่างชาติได้ตามความชอบ สำหรับเส้นอุด้งเป็นอาหารญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นเส้นหนา ยาว มีสีขาว โดยส่วนใหญ่นิยมรับประทานร้อนๆ ในน้ำซุปใส นอกจากนี้ยังสามารถนำเส้นอุด้งไปปรุงเป็นอาหารต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าและเส้นอุด้งสามารถนำไปทำสำหรับรับประทานในครอบครัว หรือทำเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำเส้นพาสต้าและเส้นอุด้ง ภาชนะใส่กลับบ้าน
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบ อธิบายวิธีชั่งตวง คุณสมบัติส่วนผสมที่สำคัญในเส้นพาสต้าและเส้นอุด้ง รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการทำ
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การทำเส้นพาสต้า
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำเส้นอุด้ง และน้ำซุป ตอบข้อซักถามและสรุป