โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP247 แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร : ฉาบน้ำตาลและเชื่อม
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อ่านออก เขียนได้, จำนวนที่รับ 15-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: บรรยายการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น มันเทศ กล้วยน้ำหว้า และเผือก การฉาบน้ำตาลและเชื่อม การเลือกซื้อวัตถุดิบ และอธิบายขั้นตอนการทำตั้งแต่เริ่มแรกจนทำสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำวุ้นต่างๆ 9 ชนิด เช่น วุ้นผง น้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บ นมสด นมข้นหวาน เม็ดแมงลัก มะพร้าวอ่อน ข้าวโพด กะทิ สลิ่ม ชาไทย ใบเตย กาแฟ ไข่ไก่ พิมพ์วุ้น เฮลล์บลูบอย มะละกอสุก สับปะรด ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กล่องใส่อาหารขนาด 6x9 นิ้ว (จำนวน 2 ใบ)
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบ วิธีการทำฉาบน้ำตาลและเชื่อม การฉาบน้ำตาลกล้วยน้ำหว้า มันเทศ และเผือก การเชื่อมกล้วยน้ำหว้า มันเทศ และเผือก การทำน้ำกะทิสำหรับราดหน้า อธิบายขั้นตอนต่างๆ การเตรียมวัตถุดิบต่างๆ
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การฉาบน้ำตาลกล้วยน้ำหว้า มันเทศ และเผือก
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ  การเชื่อมกล้วยน้ำหว้า มันเทศ และเผือก การทำน้ำกะทิสำหรับราดหน้า