โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP243 วุ้นต่างๆ 9 ชนิด : วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นนมเย็น วุ้นสลิ่ม วุ้นผลไม้นมสด วุ้นชาไทย วุ้นเม็ดแมงลัก วุ้นกะทิใบเตย วุ้นสังขยา และวุ้นกาแฟ
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อ่านออก เขียนได้, จำนวนที่รับ 15-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: บรรยายวิธีการทำวุ้นต่างๆ 9 ชนิด วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นนมเย็น วุ้นสลิ่ม วุ้นข้าวโพด วุ้นชาไทย วุ้นเม็ดแมงลัก วุ้นกะทิใบเตย วุ้นสังขยา และวุ้นกาแฟ การเคี่ยววุ้น การหยอด อธิบายการทำตั้งแต่ต้นจนทำสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ และแบ่งกลุ่มให้ลงมือปฏิบัติจริง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำวุ้นต่างๆ 9 ชนิด เช่น วุ้นผง น้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บ นมสด นมข้นหวาน เม็ดแมงลัก มะพร้าวอ่อน ข้าวโพด กะทิ สลิ่ม ชาไทย ใบเตย กาแฟ ไข่ไก่ พิมพ์วุ้น เฮลล์บลูบอย มะละกอสุก สับปะรด ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กล่องใส่อาหารขนาด 6x9 นิ้ว (จำนวน 2 ใบ)
แผนการสอน:
09.00 - 11.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบ อธิบายการทำวุ้นต่างๆ 9 ชนิด วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นนมเย็น วุ้นสลิ่ม วุ้นข้าวโพด วุ้นชาไทย วุ้นเม็ดแมงลัก วุ้นกะทิใบเตย วุ้นสังขยา และวุ้นกาแฟ การเคี่ยว การหยอดวุ้น
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การทำวุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นนมเย็น
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำวุ้นสลิ่ม วุ้นข้าวโพด วุ้นชาไทย วุ้นเม็ดแมงลัก วุ้นกะทิใบเตย การทำวุ้นสังขยา และวุ้นกาแฟ