โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP202 ถั่วทอดแผ่นจิ๋วศกุนตลา นพเก้า 9 สูตร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายนันทวัฒน์ ชาตะรูปานนท์
2. นางอังคณา สิงขจร
3. นางสาวปานเนตร จันทสิงห์
4. นางณัชกานตร์ เหมาะสม
5. นายปรีชา สุทธิเวชคุณ
6. นางสาวกนกพลอย อบกลิ่น
7. นางสาวชนันท์กานต์ สุขโชค
8. นางสาวกัญญลักษณ์ ประดิษฐ์
9. นางสาวสันธนา ฟุ้งเกียรติ
10. นางสาวปภัสวรรณ ฉิมพลี
11. นายอนุพนธ์ ไทยเจริญพร
12. นางจรรยา เกียรติธนะบำรุง
13. นางสาวธัญญ์นรี ธนากุลชีวารัตน์
14. นางสาวอุษา ไชยนพกุล
15. นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล
16. นายตรึกตรอง ศิริวรรณ
17. นางณัชกานตร์ เหมาะสม
18. นางนิชานันท์ จตุรพรหม
19. นางรัชนี เกิดทองเล็ก
20. นางสุกฤตา กาศอุดม
21. นายดลภาค ปานกำเนิด
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณิศรา จรดล
2. นางสาวสำเริง ทรงศิลป์
3. นางสาววรวรรณ หงษ์เทียมทอง
4. นายภูริต ภูริวัฒนรักษ์
5. นางกันย์ลภัส ภักดี
6. นางสาวดาริกา เพ็ญรัตน์
7. นางสุริภรณ์ การประเสริฐ
8. นางเสาวลักษณ์ ตติยอภิธรรม
9. นางสาวณิมลพรรณ์ พิมพ์จุฑา
10. นางอารยา รัตตานนท์
11. นางสายันท์ บัวผัน
12. นางสาวเกวลิน เย็นเปี่ยม
13. นายบุญโปรด ราคา
14. นายธนากรธรรมโชติ
15. นางสาวอัจฉรา
16. นายธันยวิชญ์ ศักดิ์ดีสม
17. นางสาวบุญศิริ ศรีรัตนธรรม
18. นางสาวฐานิดา วงษ์บุตรดี
19. นางศรุตยา สีเล็ก
20. นางสาวสุรีย์
อาจารย์ผู้สอน: ศกุนตลา บุนนาค และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,550 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เนื่องจากถั่วเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การนำถั่วเมล็ดแห้ง 9 ชนิด มาประกอบอาหาร แปรรูปให้เกิดความแปลกใหม่ เพื่อเก็บไว้ได้นาน เป็นการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่ง ทั้งสร้างสรรค์รูปแบบ ขนาดที่แตกต่างกว่า แผ่นจิ๋วน่ารักน่ารับประทาน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม เช่น แมคคาเดเมีย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดอัลมอนด์ เมล็ดฟักทอง เมล็ดแตงโม ถั่วลิสง งาดำ งาขาว เมล็ดทานตะวัน กล้วยน้ำว้า น้ำมันพืช เนื้อมะพร้าวขูด แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า เกลือ น้ำปูนใส ไข่ไก่ กะทิสด กะทิผง หัวนมผง ฯลฯ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น ช้อนตวง ทัพพีตักแป้ง ไม้ทอดถั่ว กะทะทอดถั่ว กาละมังใส่ถั่วแต่ละชนิด ถ้วยตวงลิตร เตาแก๊ส กระชอนถี่ กระชอนหยาบ ถาดสี่เหลี่ยมใบใหญ่ ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม
แผนการสอน:

09.00 - 10.00  บรรยาย  คุณค่าทางโภชนาการของถั่วแต่ละชนิด  1.แมคคาเดเมีย 2.เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 3.เมล็ดอัลมอนด์ 4.เมล็ดฟักทอง 5.เมล็ดทานตะวัน 6.เมล็ดถั่วลิสง 7.เมล็ดแตงโม 8.งาดำ 9.งาขาว
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    ขั้นตอนการผสมแป้งทอดถั่ว
13.00 - 17.00  ปฏบัติ    การทอดถั่วแต่ละชนิด แนะนำเคล็ดลับต่างๆ แนะนำสถานที่ซื้อ-ขาย การบรรจุในภาชนะสวยงาม ถาม-ตอบ ข้อสงสัย สรุปการสอน