โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP151 ก๋วยเตี๋ยวเรือ, ปากหม้อ (หม้อไฟ) สมุนไพรไหลบัว หมู : ผลิตหัวเชื้อ ก๋วยเตี๋ยวเรือกะลา
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวทิพย์ลดา พรมมา
2. นางสาวนภสร ชินนะ
3. นางสาวอาทิมา นทเกล้า
4. นางสาวอาจารีย์ ธัญวงศ์วัฒน์
5. นางสาวขนิษฐา ไชยเสริฐ
6. นายทวีป ตั้งวีระพรพงศ์
7. นางสาวทิวาพร ศรีชัยวงค์
8. นางสาวอลิศา เคหะรมย์
9. นางอาทิตยา. แสนสิงห์
10. นางรุ่งตะวัน สายจันยูร
11. นางสาวสารภี งามขำ
12. นางสาวปฐวี วิชัยดิษฐ
13. นางสาวอัญชลี เกตุอภัย
14. นายศรันย์วิทย์ พวงศรี
15. นายอนันตสิทธิ์ มีสอาด
16. นางสาวบุญมี สาครสมุทรชัย
17. นางสาวพรศรี. แหยมอุบล
อาจารย์ผู้สอน: ศกุนตลา บุนนาค และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,300 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 1,350 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำก๋วยเตี๋ยวเรือ (หม้อไฟ) สมุนไพร รวมทั้งวิธีการทำตั้งแต่แรกเริ่ม การเตรียมอุปกรณ์ และขั้นตอนในการทำ สูตรเด็ดเคล็ดลับ วิธีทำ “หัวเชื้อก๋วยเตี๋ยวเรือ ”, “ก๋วยเตี๋ยวเรือ (หม้อไฟ) สมุนไพร” จนสำเร็จเป็นอาหารพร้อมจำหน่าย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม เส้นก๋วยเตี๋ยว เนื้อหมู ตับหมู ลูกชิ้นหมู กระดูกหมูอ่อน เห็ด รากบัว ไหลบัว ใบโหระพา คะน้า ผักบุ้ง ถั่วงอก กะหล้ำปลี แครอท หัวไชเท้า รากผักชี ขิง ข่า ตะไคร้ พริกแห้ง คื่นช่าย กระเทียมดอง ผักชีฝรั่ง ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว เหล้าจีน ฯลฯ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น กระทะ กะละมัง หม้อ ตะหลิว ทัพพี กระชอน ตราชั่ง มีด เขียง ถาด ผ้าขาวบาง ข้อน ส้อม จาน ชาม ตอก ถุงพลาสติก เครื่องปั่น ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ หมวกคลุมผม ภาชนะพลาสติกหรือกล่องใส่อาหาร มีด แก้วน้ำ
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 11.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำก๋วยเตี๋ยวเรือ (หม้อไฟ) รวมทั้งวิธีการเลือกซื้อวัตดุดิบ 
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    เตรียมวัตถุดิบให้พร้อม เพื่อเตรียมทำก๋วยเตี๋ยวเรือ (หม้อไฟ)
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การทำหัวเชื้อน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือ

วันที่สอง
09.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การทำหัวเชื้อน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือ
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ    วิธีการทำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย