โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP017 ขนมเปี๊ยะ และโมจิ
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อ่านออก เขียนได้, จำนวนที่รับ 12-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: บรรยายวิธีการทำขนมเปี๊ยะและโมจิ การเลือกซื้อวัตถุดิบ การกวนไส้ขนมเปี๊ยะ ประกอบด้วยไส้เค็มและไส้หวาน การกวนไส้ขนมโมจิ เช่น ไส้ถั่วแดงและไส้ถั่วเขียว การผสมแป้ง การห่อไส้ขนม และการอบ การแบ่งกลุ่มให้ลงมือปฏิบัติจริง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำขนมเปี๊ยะและโมจิ เช่น รังถึง ถ้วยตวง ช้อนตวง ไม้คลึงแป้งสาลี ถาดสี่เหลี่ยม กระทะ ตะหลิว แป้งสาลี น้ำตาลทราย น้ำมันพืช มะพร้าวขูด เนยขาว เนยสด นมข้นหวาน งา กะทิ ไข่ไก่ ไข่เค็ม ถั่วเขียวเลาะเปลือก ถั่วแดง หอมแดง พริกไทย
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กล่องใส่อาหารขนาด 6x9 นิ้ว (จำนวน 2 ใบ)
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย   การเลือกซื้อวัตถุดิบ การเตรียมแป้งขนมเปี๊ยะและโมจิ การทำไส้ขนมเปี๊ยะ 2 ไส้ คือ 
                                     ไส้เค็มและไส้หวาน การทำไส้โมจิ 2 ไส้ คือ ไส้ถั่วเขียวและไส้ถั่วแดง การผสมแป้ง 
                                     การคลึงแป้ง การห่อไส้ และการอบขนม
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ      การทำขนมเปี๊ยะและโมจิ การเตรียมไส้ขนมเปี๊ยะและโมจิ
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ      การผสมแป้ง การคลึงแป้ง การห่อไส้ขนม และการอบขนม