โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR227 วาดภาพสีอะคริลิค
อาจารย์ผู้สอน: สุริยา พึ่งจันทร์
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,650 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 700 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 12 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-15 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ วิธีการใช้สีอะคริลิค ซึ่งเป็นสีที่พิเศษในการวาดภาพเป็นเทคนิคอีกแบบอย่างหนึ่ในการทำงานศิลปะ
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอรม สีอะคริลิค 1 ชุด เฟรมผ้าใบวาดภาพ (ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร) 2 ชิ้น พู่กันเบอร์ 10-8-5-1 (พิเศษพู่กันพัด) จานผสมสี ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ภาชนะใส่น้ำสำหรับพู่กัน ผ้าหรือกระดาษทิชชู่สำหรับเช็ดพู่กัน
แผนการสอน:
วันแรก
          09.00 - 10.00  บรรยาย  แนะนำอุปกรณ์ต่างๆ ของการวาดภาพสีอะคริลิค และทฤษฎีต่างๆ เป็นต้น
          10.00 - 16.00  ปฏิบัติ    ฝึกการจับพู่กันในการระบายสี (เทคนิคหลากหลายวิธี)  การผสมสีต่างๆ สร้างผลงานลงบนเฟรมผ้าใบ  วาดภาพทิวทัศน์ดอกไม้ (มีสาธิตโดยอาจารย์ผู้สอนหน้าชั้นเรียน)

วันที่สอง
          09.00 - 16.00  บรรยาย  สรุปผลงานในวันแรก แก้ไขผลงาน แนะนำเทคนิคต่างๆ
                                             การเตรียมเฟรมผ้าใบในการวาดภาพทิวทัศน์ ทะเล และเรือ 
                                             การลงสี การชื่อใต้ภาพ