โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR221 เทียนซอยแว็ค (Soy Candle) และเทียนหล่อน้ำมันปาล์ม
อาจารย์ผู้สอน: รุจ ชุ่มเกษร
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,250 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 700 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-15 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การทำหล่อเทียนหอม ด้วยซอยแว็ค (Soy Wax) คุณสมบัติทางเคมีมีน้ำตาเทียนที่นุ่ม สามารถนำมาทาผิว แต่งกลิ่นตามที่ชอบ เปลวเทียนไม่สูงมาก อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลววัสดุ ที่ใช้ทำเทียน การชุบไส้เทียน การผสมสี การผสมน้ำหอมในการทำเทียน เป็นต้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม ซอยแว็ค (Soy Wax) จากถั่วเหลือง ข้าว ไขเทียนน้ำมันปาล์ม วัสดุสำหรับการทำเทียน อาทิ แก้ว สี น้ำหอม ไส้เทียน เป็นต้น
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์สำหรับการทำเทียน อาทิ หม้อต้มเทียน เตาไฟฟ้า ถาด ไดร์เป่าผม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:
09.00 - 12.00  บรรยาย  คุณสมบัติของซอยแว็ค (Soy Wax)จากถั่วเหลืองและข้าว และเทียนไขจากน้ำมันปาล์ม 2 เทคนิค ชุบ(ไม่ให้มีควันดำ) สี น้ำหอม การคิดราคาต้นทุนการผลิต ราคาขาย แหล่งจำหน่ายวัสดุ และการทดสอบทางเคมี คุณและโทษของการจุดเทียน
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ  การละลายเทียน อัตราส่วนผสมในการทำเทียนซอยแว็ค และทำเทียนไขน้ำมันปาล์ม หล่อแก้วเทียนซอยแว็คและเทียนน้ำมันปาล์ม