โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR033 เทียนหอมแฟนซี (เทคนิคการทำเทียนหอม เพื่ออาชีพในธุรกิจเทียนหอม)
อาจารย์ผู้สอน: รุจ ชุ่มเกษร และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,650 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 1,700 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เทคนิคการทำเทียนหอม เทียนแฟนซี คุณสมบัติทางเคมี ของพาราฟีน อุณหภูมิของจุดหลอมเหลว วัสดุที่ใช้ทำเทียน การชุบไส้เทียน การผสมสี การผสมน้ำหอมในการทำเทียนหอม เทียนที่ได้รับความนิยมของตลาด สามารถทำขายเป็นอาชีพเสริม เทคนิคการใช้พิมพ์ การทำเทียนผลไม้ เทียนทีไลท์ดอกไม้ เทียนดอกไม้ลอยน้ำ เป็นต้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: หนังสือการทำเทียนหอม วัสดุสำหรับการทำเทียน อาทิ พาราฟีน สี น้ำหอม ไส้เทียน เป็นต้น
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์สำหรับการทำเทียน อาทิ หม้อต้มเทียน เตาไฟฟ้า พิมพ์อะครีลิค พิมพ์ยางซิลิโคน ไดร์เป่าผม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 12.00  บรรยาย  คุณสมบัติของพาราฟีน ไส้เทียน สี น้ำหอม การคิดราคาต้นทุนการผลิต-ราคาขาย แหล่งจำหน่ายวัสดุ และการทดสอบทางเคมี คุณและโทษของการจุดเทียน
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การละลายเทียน และอัตราส่วนผสมในการทำเทียน ระหว่างเทียนเปลือก และเทียนแกนจุด การทำเทียนแท่งประดับด้วยดอกไม้แห้ง

วันที่สอง
09.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำเทียนโคม ด้วยการชุบน้ำเทียน การทำเทียนแท่งประดับด้วยดอกไม้แห้ง การแต่งเทียนดอกไม้ของชำร่วย