หมวดศิลปะ (13)
= เปิดรับสมัคร = ปิดรับสมัคร = ผู้สมัครเต็มแล้ว = จัดอบรมแล้ว
# หลักสูตร
1. AR033 เทียนหอมแฟนซี (เพื่ออาชีพในธุรกิจเทียนหอม) ค่าลงทะเบียน 2,650 บาท
รุ่น 1
2. AR044 ปิดทองพระพุทธรูปบูชา : หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปเชียงแสน พระพุทธรูปสุโขทัย ค่าลงทะเบียน 1,700 บาท
รุ่น 1
3. AR069 วาดภาพลายเส้น (Drawing) ค่าลงทะเบียน 1,350 บาท
รุ่น 1
4. AR098 ตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขขั้นพื้นฐาน : ชุดเสื้อผ้าพื้นฐาน ค่าลงทะเบียน 1,980 บาท
รุ่น 1
5. AR157 ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน : ชุดแซก ค่าลงทะเบียน 2,600 บาท
รุ่น 1
6. AR183 ระบายสีน้ำขั้นเบื้องต้น ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
รุ่น 1
7. AR184 ระบายสีน้ำขั้นสูง ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
รุ่น 1
8. AR199 ตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขขั้นประยุกต์ 1: แพทเทิร์นเสื้อผ้าสุนัขแบบต่างๆ (4 แบบ) ค่าลงทะเบียน 750 บาท
รุ่น 1
9. AR212 ตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขขั้นประยุกต์ 2 : แพทเทิร์นเสื้อผ้าสุนัขแบบต่างๆ (กระโปรง, กางเกง) ค่าลงทะเบียน 750 บาท
รุ่น 1
10. AR221 เทียนซอยแว็ค (Soy Candle) ค่าลงทะเบียน 1,250 บาท
รุ่น 1
11. AR227 วาดภาพสีอะคริลิค ค่าลงทะเบียน 1,650 บาท
รุ่น 1
12. AR228 งานประดับกระจำสีแบบโบราณ (กระจกเรียบ) ค่าลงทะเบียน 3,750 บาท
รุ่น 1
13. AR229 งานช่างประดับมุก ค่าลงทะเบียน 4,150 บาท
รุ่น 1