หน้าหลัก การรับสมัคร กฏระเบียบ ใบสมัคร ขอรับเงินคืน แบบสำรวจ ติดต่อ

ประกาศ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่อบรม วิชา การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น รุ่นที่ 2 (AG021)
จากวันที่ 22 - 23 เมษายน 2560 เป็นวันที่ 29-30 เม.ย. 2560
 
ชื่อบัญชี “ โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน ”
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 374-1-51029-6
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีเลขที่ 235-2-29614-7
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเลขที่ 694-2-08238-8
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Create by Computer Technical Officer ETOKU