ขณะนี้เว็บไซต์โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยคะ

(เปิดรับสมัครอบรมอีกครั้งประมาณช่วงเดือน ตุลาคม 2560)