หน้าหลัก การรับสมัคร กฏระเบียบ ใบสมัคร ขอรับเงินคืน แบบสำรวจ ติดต่อ

*** วิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงวันอบรม ***
หมวด รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อบรม
เดิม
วันที่อบรมใหม่
เกษตร AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง รุ่นที่ 1 29-30 ต.ค. 59
ส.-อา.
22-23 ต.ค. 59
ส.-อา.
AG015 เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด(ตระกูลนางฟ้า-นางรม)รุ่นที่ 1 30 ต.ค. 59
อา.
29 ต.ค. 59
ส.
AG006 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 30 ต.ค. 59
อา.
6 พ.ย. 59
อา.
อาหาร FP018 ขนมอาลัวดอกกุหลาบ รุ่นที่ 1 30 ต.ค. 59
อา.
6 พ.ย. 59
อา.
FP028 ซอสยอดฮิต 4 ชนิด 6 พ.ย. 59
อา.
12 พ.ย.59
ส.
FP144 ลูกชุบ รุ่นที่ 1 6 พ.ย. 59
อา.
13 พ.ย. 59
อา.
FP189 คัพเค้กส้ม คัพเค้กวานิลลา และคัพเค้กเรดเวลเวท 12 พ.ย. 59
ส.
6 พ.ย.59
อา.
ศิลปะ AR011 เขียนภาพซับสี ปิดทอง (ภาพลายคำล้านนา) 29-30 ต.ค. 59
ส.-อา.
5-6 พ.ย.59
ส.-อา.
ชื่อบัญชี “ โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน ”
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 374-1-51029-6
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีเลขที่ 235-2-29614-7
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเลขที่ 694-2-08238-8
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Create by Computer Technical Officer ETOKU