สาขาการเกษตร (พืช)

รหัส / ปีที่ผลิต

เรื่อง

นาที

ราคา

AG 007 / ***

การปลูกปาล์มเพื่อการค้า

17

100

AG 009 / ***

การตรวจสอบปุ๋ยเคมี

15

100

AG 010 / ***

การปลูกดาหลา

20

100

AG 011 / ***

สายการบรรจุส้มเขียวหวานเพื่อการส่งออก

10

100

AG 012 / ***

การปลูกสับปะรดแบบไม่ไถพรวน

19

100

AG 014 / ***

การปลูกกระเจี๊ยบเขียว

14

100

AG 016 / ***

การผลิตมะนาวนอกฤดู

15

100

AG 022 / ***

การเพาะเห็ดนางรม

15

100

AG 024 / ***

โครงการค้นคว้าวิจัยสมุนไพรไทย

20

100

AG 030 / ***

การปลูกมะนาว

15

100

AG 031 / ***

การใช้สารสกัดจากสะเดาปราบศัตรูพืช

20

100

AG045 / ***

การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

30

100

AG 046 / ***

การเพาะกล้าหน่อไม้ฝรั่ง

20

100

AG 048 / ***

การเพาะเห็ดฟางด้วยก้อนเชื้อขี้เลื่อยที่ใช้แล้ว

10

100

AG 049 / ***

การขยายพันธุ์มะม่วง

15

100

AG 050 / ***

การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืช

22

100

AG 051 / ***

การพัฒนาการผลิตมะม่วง

20

100

AG 052 / ***

การปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

16

100

AG 054 / ***

การปลูกถั่วเหลืองผักสด (ถั่วแระญี่ปุ่น)

23

100

AG 055 / ***

การทำปุ๋ยหมัก

20

100

AG 056 / ***

การทำฟาร์มผสมผสาน

25

100

AG 057 / ***

การใช้สารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

18

100

AG 061 / ***

ว่านหางจระเข้

17

100

AG 062 / ***

การตัดแต่งกิ่งไม้ผล

13

100

AG 063 / ***

การผลิตมะม่วงครบวงจร (ตอนที่ 1)

15

100

AG 064 / ***

การผลิตมะม่วงครบวงจร (ตอนที่ 2)

30

100

AG 066 / ***

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลิลลี่

18

100

AG 067 / ***

ปัจจัยการเกษตรที่มีผลต่อคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก

20

100

AG 068 / ***

ปัจจัยการเกษตรที่มีผลต่อคุณภาพส้มโอเพื่อการส่งออก

30

100

AG 070 / ***

การปลูกชะอม

18

100

AG 071 / ***

มาตรฐานคุณภาพแผ่นยางชั้นดี

15

100

AG 073 / ***

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนฯ ตอนที่ 1

ปัจจัยและเทคนิคการเพิ่มการติดผลในทุเรียน

8

100

AG 074 / ***

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนฯ ตอนที่ 2

ปัจจัยและเทคนิคการเพิ่มการติดผลในทุเรียน

8

100

AG 075 / ***

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนฯ ตอนที่ 3

ปัจจัยและการจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพทุเรียน

12

100

AG 087 / ***

การปลูกและขยายพันธุ์แก้วมังกร

25

100

AG 088 / ***

การปลูกพริกไทย

33

100

AG 101 / 2544

การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม

13

100

AG 102 / 2544

การผลิตเชื้อเห็ดฟาง

20

100

AG 104 / 2544

การปลูกผักปลอดสารพิษ

15

100

AG 105 / 2544

การทำน้ำสกัดชีวภาพ

13

100

AG 106 / 2544

เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่

(ห้วยทราย  จ.เพชรบุรี)

11

100

AG 107 / 2544

เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่

(เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา)

10

100

AG 108 / 2544

ฟาร์มเกษตรตัวอย่างอำเภอกำแพงแสน

21

100

AG 111 / 2544

การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่ง

31

100

AG 112 / 2544

การขายพันธุ์พืชด้วยวิธีติดตา

34

100

AG 113 / 2544

การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีต่อกิ่ง

39

100

AG 115 / 2544

แปลงผักปลอดภัยด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน

13

100

AG 116 / 2545

การทำไบโอพลาสติกทางการเกษตร

20

100

AG 117 / 2545

การเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

14

100

AG 118 / 2545

การเพาะเห็ดฟางด้วยเปลือกมันสำปะหลัง

10

100

AG 119 / 2545

การปลูกพริก

12

100

AG 120 / 2545

การเพาะเห็ดนกยูง

14

100

AG 121 / 2545

พุทราซุปเปอร์จัมโบ้

13

100

AG 122 / 2545

การสร้างพันธุ์ไม้ดอก (เบญจมาศสวยด้วยรังสี)

18

100

AG 123 / 2546

มะขามเทศฝักใหญ่

19

100

AG 124 / 2546

การปลูกกระท้อน

13

100

AG 125 / 2546

การปลูกมันฝรั่งและการแปรรูป

16

100

AG 126 / 2546

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยเทคนิคระบบน้ำลึกเป่าอากาศ

24

100

AG 127 / 2546

มะปรางหวานมะยงชิด

17

100

AG 128 / 2546

การผลิตน้ำส้มไม้หรือวู้ดวีนีก้า

12

100

AG 131 / 2547

ฝรั่งไร้เมล็ด

23

100

AG 132 / 2547

ชมพู่ทับทิมจันทร์

22

100

AG 133 / 2547

การทำนาบัว

25

100

AG 134 / 3547

การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก (สกุลหวาย) แบบมืออาชีพ

38

100

AG 138 / 2547

พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

12

120

AG 139 / 2548

การปลูกข้าวโพดหวานแบบครบวงจร

20

120

AG 140 / 2548

กาแฟอาราบิกา

21

120

AG 141 / 2549

สารละลายธาตุอาหารสำหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

38

120

AG 142 / 2549

ชาสมุนไพรเจียวกู้หลาน

14

120

AG 143 / 2549

การปลูกคาลล่าลิลลี่เชิงการค้า

22

120

AG 145 / 2549

สมุนไพรในการกำจัดปลวก

56

120

AG 148 / 2550

การปลูกส้มเขียวหวานแบบมืออาชีพ

26

120

AG 149 / 2550

การปลูกกล้วยไข่เชิงการค้า : พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2

35

120

AG 150 / 2550

ผักหวานป่า

30

120

AG 151 / 2550

การปลูกและขยายพันธุ์ลูกปัดออสเตรเลียเป็นไม้ประดับกระถาง

20

120

AG 152 / 2549

เทคโนโลยีการปลูกองุ่นแบบครบวงจร

43

120

AG 153 / 2549

การปลูกหญ้า (แพงโกล่า) ในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง

20

120

AG 154 / 2550

การพัฒนาคุณภาพพลับพันธุ์ไฮยาคัม

เพื่อการจำหน่ายแบบพลับหวาน

26

120

AG 155 / 2549

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยวัสดุปลูก

30

120

AG 156 / 2551

การขยายพันธุ์สำรองและการแปรรูป

29

120

AG 157 / 2551

การปลูกมะม่วงหิมพานต์และการแปรรูป

27

120

AG 158 / 1552

การกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน

27

120

AG 159 / 2552

การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ

19

120

AG 160 / 2552

การผลิตลำไยนอกฤดูให้มีคุณภาพ

26

120

AG 161 / 2553

การเพาะเห็ดฟาง

28

120

AG 162 / 2553

การเพาะเห็ดนางฟ้า,นางรม,ภูฐาน

19

120

AG 163 / 2553

การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น

17

120

AG 164 / 2553

การเพาะเห็ดหอม

17

120

 หมายเหตุ : *** ผลิตก่อนปี พ.ศ. 2544