ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารวิทยบริการ ชั้น4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2942-8822 ต่อ 203-205 , 0-2942-8831
โทรสาร 0-2942-8830
(ในวันเวลาราชการ)

http://www.eto.ku.ac.th

ดาวน์โหลดแผนที่