สื่อสารอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงใจ รุ่นที่ 1 : วันที่ 29 มกราคม 2557